maszyna do korowania

Drewno w przemyśle

Posted by

Drzewo hodowane w lesie jest w dwóch celach. Pierwszym jest opał, a drugim przemysł drzewny – deski, papier, wióry. W końcowym etapie drzewo jest ścinane podczas tak zwanego „zrębu” lub „wyrębu” lasu. Po ścięciu drzewa trzeba je bardzo często okorować. W tym celu bardzo przydatnym urządzeniem jest maszyna do korowania.

Jest to urządzenie elektryczne, które w sposób mechaniczny jest w stanie usunąć korę z każdego drzewa. Dla takiej maszyny nie stanowi problemu ani kora drzewa liściastego, ani kora drzewa iglastego. Kory te różnią się między sobą grubością, twardością i zawartością wody.

maszyna do korowania

Maszyna do korowania automatycznie dokonuje pomiaru przed rozpoczęciem korowania, dopasowując w ten sposób siłę i szybkość procesu korowania. Maszyna ta w przemyśle drzewnym jest wykorzystywana już od dłuższego czasu. Należy do podstawowych maszyn, które można znaleźć już w najmniejszym tartaku. Zwłaszcza, że pod względem inwestycyjnym i cenowym jest w zasięgu wielu firm. Jednocześnie zyskany czas i jakość pracy wykonywanej przez tą maszynę jest zaskakująco wysoki.

Drzewo swoją historię rozpoczyna od nasiona.

To właśnie z nasiona  w pierwszym momencie kiełkuje roślina i wyrasta siewka. Kolejnym etapem jest młode drzewko, które wysadza się w specjalnie uszykowany grunt. Od tego momentu trwa najdłuższy okres w fazie wzrastania drzewa. Wynika to z faktu, że przez co najmniej sto lat drzewo musi rosnąć. Te sto lat jest wystarczające, aby roślina osiągnęła właściwą masę i przeszła kolejny etap.

drzewo

W lesie rosną drzewa liściaste i iglaste, które sadzi się w monokulturze i w sposób mieszany. Dominującym gatunkiem w Polsce jest sosna zwyczajna. Jest to gatunek dość prosty w uprawie. Jego wymagania glebowe, słoneczne i dotyczące ilości wody są znikome w porównaniu z bukiem zwyczajnym, brzozą omszoną czy dębem czerwonym. Zdarza się, że sosnę zwyczajną łączy się w niewielkim stopniu z brzozą zwyczajną. Niemniej jest to bardzo rzadko stosowana praktyka. Drugim, co do częstości gatunkiem jest właśnie brzoza zwyczajna.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *