Fundacja dla rodziny

Posted by

Fundacja dla rodziny ma na celu przede wszystkim rozwój nauki i kultury oraz walkę o wyznaczone fundamenty. Zapisy w statucie fundacji najczęściej dotyczą ochrony zdrowia, zbieranie środków pieniężnych na finansowanie wyznaczonych celów czy realizacja postanowień społecznych i gospodarczych. 

Na czym polega działalność fundacji?

Tylko jedna osoba może założyć fundacja dla rodziny. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rejestracji — tę czynność wykonać już może osoba z zarządu. Jest ona organizacją pozarządową, co oznacza, że nie skupia się ona na zysku, a na wyznaczonych odgórnie celach. Ponadto fundator w trakcie jej zakładania ustala wielkość kapitału, który w późniejszym czasie zostaje przeznaczony na sfinansowanie działalności. Cel, który zakłada sobie dana organizacja, powinien być społecznie użyteczny i nie być w żadnym stopniu powiązany z działalnością polityczną.

fundacja dla rodziny
fundacja dla rodziny

Przy powołaniu fundacja dla rodziny należy pamiętać, że cel jej działalności musi być celem publicznym. Dlatego niemożliwe jest założenie organizacji, która swoje działania będzie skupiała wokół jednej osoby. 

Zasady działalności fundacji

Każda fundacja dla rodziny musi posiadać zarząd, składający się z kilku członków, którzy będą odpowiadać za jej właściwą organizację. Czasem również tworzona jest rada programowa, która doradza podczas ustalania spraw wiążących dla organizacji. Ponadto działalność fundacji stale nadzorują organy takie jak sąd rejestrowy czy starosta. Ten pierwszy decyduje o wpisaniu fundacji do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/