google ads

Odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli

Posted by

Kiedy wymagane jest odśnieżanie dachów i jak to zrobić?

Odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli może być wykonywane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu. Odśnieżanie dachu jest obowiązkiem zarządcy. To on powinien wiedzieć, jaka pokrywa śnieżna jest niebezpieczna dla budynku. I to na niego inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć karę za stwarzanie zagrożenia. Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach oraz jak często należy zajmować się odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli. Konstrukcje dachowe są tak zaprojektowane, aby bez ryzyka powstania zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników mogły przenosić między innymi obciążenie śniegiem. Dlatego odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli jest takie istotne.
Takie obciążenie jest uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji dachów budynków. Jego wielkość jest obliczana przez projektantów w oparciu o cechy dachu (np. wielkości, kształtu, stopnia pochylenia połaci dachowych) i inne czynniki, wpływające na rozkład śniegu na dachu. To pokazuje, że odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli to nie tylko zrzucanie śniegu.odśnieżanie dachów warszawa

Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?

Ciężar śniegu ulega ciągłej zmianie ze względu na pogodę i warunki dlatego przy odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli należy brać te czynniki pod uwagę przede wszystkim. Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Aby ją oszacować potrzebne są indywidualne wyliczenia, uzależnione od wielu czynników. Przyjmuje się średni ciężar:

  • świeżego śniegu – 1 kN/m3,
  • osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) – 2 kN/m3,
  • starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) – 2,5-3,5 1 kN/m3,
  • mokrego – 4 kN/m3.

Jeśli zauważymy jakiekolwiek niedopatrzenie ze strony zarządcy należy natychmiast je zgłosić. Regularne odśnieżanie dachów Warszawa, usuwanie sopli to gwarant bezpieczeństwa i zmniejszone ryzyko zawalenia dachu budynku.