Przewóz zwłok z zagranicy

Posted by

Utrata bliskiej osoby to przykre doświadczenie, które powoduje stres, smutek i przygnębienie. Dodatkowym zmartwieniem oprócz straty bliskiego jest jego miejsce pochówku oraz załatwienia urzędowe. Jeśli osoba ta zmarła poza granicami miejsca zamieszkania, wymagany jest przewóz zwłok z zagranicy, który spędza sen z powiek rodzinie i przyjaciołom.

Zasady przewóz zwłok z zagranicy

Przewóz zwłok z zagranicy wymaga złożenia odpowiednich dokumentów oraz uzyskania zezwoleń. W Polsce trzeba postarać się o uzyskanie pozwolenia starosty właściwego pod względem miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. W nasileniu pandemii koronawirusa przewóz zwłok z zagranicy był kwestią sporną, ponieważ obawiano się rozprzestrzenienia się wirusa. Ponadto na przewóz zwłok z zagranicy potrzebne jest zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia starosty. Znaczenie ma również opinia inspekcji sanitarnej.

przewóz zwłok z zagranicy

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek na przewóz zwłok z zagranicy może małżonek osoby zmarłej, rodzina, jak krewni boczni, a także osoby, które dobrowolnie się do tego przedsięwzięcia zobowiązują. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli przyczyną zgonu była choroba zakaźna jak cholera, dżuma lub trąd itp. wniosek może zostać rozpatrzony po okresie minimum dwóch lat od daty zgonu. Jeśli natomiast powód śmierci nie jest znany, należy to uwzględnić we wniosku, aby wykluczyć chorobę zakaźną. W czasach pandemii COVID-19 z tym tematem borykało się wiele rodziny.

Poznaj więcej informacji na https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/!